• Watewy Padel Tielt zal verder als WPT worden bestempeld.

 

 • WPT heeft als doel de competitieve en recreatieve sport te bevorderen in een aangename en ongedwongen sfeer.

 

 • Onze club is zowel toegankelijk voor leden als niet-leden, mits bepaalde voorwaarden, net ter promotie van de sport. Spelen en/of lidmaatschap op onze club betekent dat men akkoord gaat met ons huishoudelijk reglement en de geest ervan in alle opzichten na te leven.

 

 • De aanwijzingen van onze medewerkers dienen ten allen tijde gerespecteerd te worden.

 

 • WPT draagt fairplay, sportiviteit, hoffelijkheid en beleefdheid hoog in het vaandel. Daarom is de houding van onze leden integer en sportief, hun gedrag op en naast het terrein onberispelijk en hun taalgebruik beleefd. Dit geldt zowel bij cluborganisaties als op toernooien bij andere clubs. Dit alles is ook van toepassing op sociale media.

 

 • Het materiaal van de club, medespelers, omgeving… dient met de nodige zorg worden behandeld. Elke schade toegebracht door een lid aan materiaal en/of installaties van de vereniging (bar, kleedkamers, velden, eigendommen in de omgeving...) of van een mede-lid, zal worden verhaald op dit lid.

 

 • In geen geval kan de club verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen noch voor diefstal, verlies of beschadiging van persoonlijk eigendom.

 

 • Alle afval, sigarettenpeuken, … dienen in de daartoe bestemde recipiënten gedeponeerd te worden.

 

 • Alle leden zijn verzekerd via Tennis Vlaanderen voor lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid. Niet-leden spelen op eigen risico.

 

RESERVERINGEN

 • Als club doen we er alles aan om iedereen zo veel mogelijk speelgelegenheid te geven. In ons reserveringssysteem zitten dan ook een aantal elementen en beperkingen om dit te garanderen. Deze kunnen trouwens, in functie van deze doelstelling, eventueel aangepast worden maar dit wordt desgevallend uiteraard tijdig en duidelijk gecommuniceerd.

 

 • Daarom is het niet toegestaan:

 

  • Langer dan 90 minuten te reserveren.
  • Meer dan 2 reservaties te doen op piekuren en 2 reservaties op daluren
  • Te reserveren met namen van spelers die niet komen opdagen.
  • Reservaties te maken voor twee velden op hetzelfde moment terwijl maar 1 nodig is
  • Reserveringen te maken en onaangekondigd niet komen opdagen. Indien veldjes niet nodig zijn, steeds tijdig annuleren (via website) zodat anderen nog de kans krijgen te reserveren.
  • Het recht van reservatie vervalt indien de reserveerder na 15 minuten het terrein nog niet heeft betreden zonder verwittiging.

 

Wordt tegen deze regels gezondigd dan behouden wij ons het recht voor om gepaste sancties te nemen gaande van tijdelijke schorsing tot tot schrapping van het lidmaatschap, zonder teruggave lidgeld ! Niet leden kunnen in de toekomst toegang tot de club ontzegd worden.

 

 • De club heeft altijd voorrang bij reserveringen ifv tornooien, lessen, competities, activiteiten… .

Deze worden uiteraard zo snel mogelijk in het systeem gezet. Het is nooit de intentie om gedane reserveringen te schrappen. Dit neemt niet weg dat dit sporadisch kan voorkomen.

 • Wanneer spelers op het veld staan die niet geregistreerd zijn, dan zullen deze gevraagd worden de site te verlaten. De medeplichtigen kunnen een (financiële) sanctie krijgen. Dit zal door het bestuur in een vergadering beslist worden.

 

 

INITIATIES

 • Initiaties worden altijd geregeld via de club.
 • De initiatie kan gegeven worden door zowel clubmedewerkers als door clubleden.
 • Wanneer spelers op het veld staan die geen lid zijn en die niet als initiatie geregistreerd staan, dan verwachten we dat de bijdrage van 9 euro/persoon betaald wordt.
 • Wordt als initiatie gezien: de allereerste kennismaking met padel. Je bent nog op geen andere locatie of op geen andere club in aanraking geweest met padel.

 

Wordt tegen deze regels gezondigd dan behouden wij ons het recht voor om gepaste sancties te nemen gaande van tijdelijke schorsing tot schrapping van het lidmaatschap, zonder teruggave lidgeld ! Niet leden kan in de toekomst toegang tot de club ontzegd worden.

 

INTERCLUB

 • Tijdige aanwezigheid volgens afspraken is een vereiste voor het goede verloop van activiteiten.
 • Bij officiële organisaties zoals Interclub van Tennis Vlaanderen (Interclub, Padeltour, …) kan laattijdigheid, afwezigheid leiden tot forfait en boetes. Alle boetes zijn dan ook voor rekening van de betrokkene.
 • De kapitein van de ploeg zorgt dat hij op de hoogte is van het reglement en brengt deze over aan zijn team.
 • De kapitein zorgt ervoor dat de uitslag van de ontmoeting wordt doorgegeven aan de verantwoordelijke medewerker.

PERSOONLIJKE GEGEVENS EN PRIVACY

 • De leden en eigenaars van een account op onze site geven door aansluiting ook toestemming de hen verstrekte gegevens te gebruiken voor intern gebruik. Deze gegevens worden met zorg behandeld, niet doorgegeven aan derden (door aansluiting Tennis Vlaanderen uiteraard wel aan deze federatie) en enkel gebruikt voor interne doeleinden.

 

 

TARIEVEN

Vastegelegd op 14/02/2021

Membership:

Kinderen tot 12 jaar: 20 euro

Jongeren tot 18 jaar: 25 euro

Volwassenen: 35 euro

 

Geldig tot 01/04/2022

Dit houdt in dat men

  • 2 weken op voorhand kan reserveren
  • 2 piek- en 2 dalmomenten gelijktijdig kan hebben openstaan
  • aangesloten is bij Tennisvlaanderen
  • verzekerd is via Tennisvlaanderen
  • kan deelnemen aan clubactiviteiten
  • kan deelnemen aan de padeltour
  •  

Credits blijven geldig zolang het membership loopt, wanneer het membership vervalt worden credits inactief, bij het hernieuwen van het membership zullen de reeds betaalde credit opnieuw actief worden. (Wanneer credits langer dan 24 maanden op inactief staan, kunnen deze door de club vernietigd worden.)

Credits zijn enkel geldig op de club waar het membership is aangegaan.

 

Losse beurt:

Woonachtig te Tielt: 6 euro

Wonend in een andere stad of gemeente: 12 euro

  • 7 dagen op voorhand reserveren
  • 1 gelijktijdig moment mogelijk

 

LESSEN

We proberen op de club een gevarieerd aanbod van lessen aan te bieden. Het is niet toegestaan om zelf lessen te organiseren of lesgevers aan te spreken voor lessen zonder toestemming van de club. Bij vragen of voorstellen rond lessen, gelieve het bestuur te contacteren.